Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona)

Oferta de trabajo: 1 plaça d’Arxiver (Concurso – Oposición)
Convocatoria: CIDO
Requisitos: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de llicenciatura o grau en arxivística i gestió de documents, gestió de documents electrònics, o d’altres que habilitin per a l’exercici de les funcions del lloc de treball, segons la normativa vigent. Nivell C1 de català
Plazo de entrega: 23-12-2021
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, Plaça de la Font Gran, 2, 08691 Monistrol de Montserrat, o en qualsevol altra forma de les establertes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Teléfono: 93.835.00.11

ArchiveroAyuntamiento de Monistrol de MontserratBarcelonaCIDOConcursoOposición
Comments (1)
Add Comment