Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona)

Oferta de trabajo: 1 plaça de Tècnic especialista de biblioteca (Concurso – Oposición)
Convocatoria: CIDO
Requisitos: Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent. Nivell C1 de suficiència de la llengua catalana. No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans
Plazo de entrega: 20-01-2022
Lugar de presentación: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), Plaça de Fra Bernadí, 6, 08560 Manlleu, o en qualsevol altra forma de les establertes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Teléfono: 93.850.66.66

Ayuntamiento de ManlleuBarcelonaCIDOConcursoOposiciónTécnico de Biblioteca
Comments (1)
Add Comment