Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet (Tarragona)

Oferta de trabajo: 1 plaça d’Arxiver (Concurso – Oposición)
Convocatoria: CIDO
Requisitos: Grau en Informació i Documentació, Filosofia, Geografia, Història, Història de l’Art, Humanitats, o titulació equivalent. Nivell C1 de català
Plazo de entrega: 22-09-2022
Lugar de presentación: Les sol·licituds per participar en el procés de provisió de la plaça s’han de presentar en el model normalitzat disponible a l’efecte en la Seu electrònica en el tràmit habilitat, o bé en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
Teléfono: 977.84.02.60

ArchiveroAyuntamiento de la Pobla de MafumetCIDOTarragona
Comments (1)
Add Comment