Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona)

Oferta de trabajo: 1 plaça d’Arxiver (Concurso – Oposición)
Convocatoria: CIDO
Requisitos: Grau universitari o titulació equivalent. Nivell C1 de català
Plazo de entrega: 14-09-2022
Lugar de presentación: La sol·licitud per participar a la convocatòria s’haurà de fer mitjançant el model normalitzat de convocatòria de selecció de personal que estarà a disposició dels/de les interessats/des en el Registre General de l’Ajuntament de Palafolls o a la seu electrònica, de conformitat amb el que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
Teléfono: 93.762.00.43

ArchiveroAyuntamiento de PalafollsBarcelonaCIDO
Comments (1)
Add Comment